Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pasen, het grootste feest!

Door pastor Dominiek Deraeve sdb

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

Lieve mensen,

De start van de maand april is tegelijk de start van de paastijd. Pasen is hét grootste feest van de christenen. We herdenken immers dat het Leven de dood heeft overwonnen. Het mag ons vervullen met intense vreugde. Niet voor niets klinkt gedurende de hele paastijd – maar zeker op Pasen zelf – het Halleluja in alle toonaarden: Prijst God! Loof de Heer! Christus is uit de dood opgestaan!

Dat Jezus uit de dood is opgestaan is niet vanzelfsprekend. Voor velen is het een ‘mysterie’, voor anderen een verhaaltje om de mensen zoet te houden. Voor wie gelooft, is het een bron van hoop en vreugde. Ook al blijft de dood een realiteit, ze heeft niet meer het laatste woord. Het is geen eindpunt meer. Wie sterft, wordt opgenomen in de oneindige liefde van God. De verrijzenis van Jezus Christus tilt het leven op, over de dood heen, en voltooit het. Geloven in een leven ná de dood is daarom een onuitputtelijke bron van hoop. Bovendien geeft het zin en betekenis aan het leven vóór de dood: het overstijgt elke zinloosheid en leegte.

Leven is veel meer dan wat we met onze gewone ogen kunnen zien. Het reikt veel verder dan het zichtbare hier en nu. Niet alles in het leven is empirisch-weten­schap­pe­lijk te meten en te verklaren. Liefde tussen mensen kan je nooit vatten in objectieve gegevens. Liefde ontstaat waar mensen voor elkaar kiezen en samen – ondanks alles wat er gebeurt – met elkaar door het leven blijven gaan. Liefde is daardoor ook veel sterker dan de dood. In de huwelijksbelofte spreekt men trouw voor elkaar uit ‘tot de dood ons scheidt’.

Wanneer een van beide sterft, dan leeft heel dikwijls bij de ander het verlangen om elkaar na de dood weer te zien, weer met elkaar verenigd te worden. De dood betekent dan enkel een tijdelijke scheiding van elkaar. Dit verlangen naar elkaar over de dood heen is gerechtvaardigd want God geeft ons na de dood het leven terug.

We mogen dit geloven, we mogen erop vertrouwen want dat is de kern van het paasgebeuren: onze God is Liefde en Leven, in zijn overgrote Liefde voor ons geeft hij ons het Leven. Immers, Christus heeft door zijn kruisdood de dood overwonnen opdat allen die in Hem geloven, eeuwig leven zullen bezitten.

Zalig paasfeest!

pastor Dominiek Deraeve sdb