Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?

3 tips

gepubliceerd: zondag, 24 februari 2019

Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen? Drie tips.

Van 21 tot 24 februari vond in het Vaticaan de historische top plaats over seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken. Al enige tijd volgen onthullingen van kindermisbruik, machtsmisbruik en cover-up in de katholieke kerk elkaar op. Hoge geestelijken blijken regelmatig betrokken. Onlangs kwam daar het boek van de Franse journalist Frédéric Martel bij. Daarin schrijft hij over seksueel actieve homoseksuele geestelijken ten Vaticane. Hoe reageer je als betrokken kerkganger het beste op de aanhoudende schandalen? Zeker, er moeten qua bestuur en cultuur dingen radicaal anders. Maar hoe verwerken we deze aanhoudende crisis in ons persoonlijke leven?

Ten eerste kun je het gevoel van ontluistering toelaten. Verdringing helpt niet. Op twitter zei iemand dat hij zich ervoor schaamde om katholiek te zijn. Sommige mensen worden voorzichtiger om te zeggen dat ze vrijwilliger zijn in de kerk. De eerste reactie zou een diepe teleurstelling mogen zijn, een diep medeleven met slachtoffers, een diepe boosheid over kerkelijke leiders die hun roeping en concrete mensen verraden, en verontwaardiging over hypocrisie. Je mag best hardop zeggen dat jij er verdrietig van bent, en heel boos.

Ten tweede, bereid zijn om te luisteren naar de onheilstijdingen. De schandalen kwam niet aan het licht dankzij kerkelijke leiders, maar dankzij vasthoudende ‘wereldse’ journalisten. Het is natuurlijk prettiger om te zeggen dat het allemaal niet waar is. Dat misbruik een valstrik is die ons gezet wordt. Toch is luisteren naar wat je oren liever niet horen een wijs uitgangspunt.

Ten derde: leven met de gedachte dat de kerk niet volmaakt is. De stichter van de gemeenschap van Taizé, Roger Schutz, zei ooit: ‘Ben je bereid om je te engageren in het gewonde lichaam van Christus?’ Vanouds is de kerk gewond; het is onze roeping daar deel van uit te maken. Jezus bouwde de kerk op een, blijkens de bijbelverhalen, nogal wiebelige rots: Petrus. Het is dan ook betekenisvol dat geloven in de kerk volgens theologen niet op hetzelfde niveau staat als het geloven in God.

Samen vormt dit een soort programma. Het toelaten van gevoelens, het toelaten van informatie en het wennen aan onvolmaaktheid. Dat zal in onszelf, in onze leiders en in de kerkgemeenschap een proces in gang zetten dat na verloop van tijd vruchten zal dragen. Het is een les in nederigheid: we zijn niet beter dan anderen. Dat kan ons mild maken. Voor anderen, en voor onszelf. Barmhartigheid is immers een kernwaarde van het evangelie.

Door dit programma van toelaten wat op ons afkomt, kunnen we God opnieuw leren kennen. We kunnen kijken naar Christus, de lijdende dienaar, aan het kruis door zo’n beetje alle leerlingen verlaten. Geloof in die God zal de kerk veranderen en vernieuwen tot een gemeenschap van gekwetste, kwetsbare mensen, verzameld rond een gekwetste, kwetsbare God.

 

Jos Moons sj

(www.igniswebmagazine.nl)

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?
zaterdag, 4 augustus 2018Wat is het eigene van het christelijk gebed?
zondag, 24 juni 2018een kind of een slaaf?
zaterdag, 28 april 2018Waarover gaat het leven eigenlijk?
zondag, 22 april 2018dankbaarheid
zaterdag, 31 maart 2018Pasen: de macht van de dood gebroken
zaterdag, 31 maart 2018Stille zaterdag
vrijdag, 30 maart 2018Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 17 maart 2018Gods wil onderscheiden, hoe doe je dat eigenlijk?
zaterdag, 6 januari 2018Kiezen voor het licht van Christus
dinsdag, 5 december 2017De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is??
zaterdag, 2 december 2017Hoopvol verwachten
zondag, 5 november 2017Spirituele alzheimer?
zaterdag, 21 oktober 2017Wees niet bang, maar blijf geloven
zaterdag, 23 september 2017Wees niet bang om te dromen. Droom!
zaterdag, 9 september 2017God wil dat we dromen
vrijdag, 25 augustus 2017Kijk, ik maak alles nieuw
zondag, 20 augustus 2017een Licht op zoek naar jou
vrijdag, 4 augustus 2017Doopsel, begin van de hoop
vrijdag, 9 juni 2017God als Vader die niet zonder ons kan
zaterdag, 3 juni 2017Ik geloof in de heilige Geest