Pancratiusparochie Sloten


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bestuur

Bestuur

Een parochie heeft een bestuur nodig. Deze mensen worden op voordracht van de parochie door de bisschop van Haarlem benoemd. Het parochie­bestuur is eerst en vooral verant­woorde­lijk voor de materiële zaken binnen de parochie. Daarbij valt te denken aan zorg voor de financiën, de gebouwen, de begraaf­plaats, etc.

De leden van het parochie­bestuur zijn:

  • pater Dominiek Deraeve, voorzitter
  • Vacant, vice-voorzitter
  • Johan van Weerdenburg, penning­meester
  • Marijke Appelboom, secretaris
  • René Osenga, bestuurslid verant­woorde­lijk voor techniek, licht, geluid en verwarming etc.
  • Wim Bakker, bestuurslid verant­woorde­lijk voor de kosters etc.