Pancratiusparochie Sloten


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ik wil een H. Mis bestellen

Ik wil een H. Mis bestellen

Veel mensen horen graag de namen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we in de parochie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistie­viering.

Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt misintenties opgeven voor een zondagsmis maar ook voor een doordeweekse mis.

Stipendium

Voor een (mis)intentie wordt een vergoeding gevaagd van € 8,00 (stipendium). U kunt de vergoeding overmaken op één van onze bankrekeningnummers NL 13 RABO 0359 6034 59 of NL 16 INGB 0000 1553 20 tnv de St. Pancratius­parochie te Amsterdam ovv intentie ............. en gewenste datum of een envelop met dezelfde informatie in de brievenbus van de pastorie doen.