In het weekend van 29 en 30 augustus is er weer de jaarlijkse Missie Verkeersmiddelen Actie collecte, Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana."> In het weekend van 29 en 30 augustus is er weer de jaarlijkse Missie Verkeersmiddelen Actie collecte, Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jaarlijkse Missie Verkeersmiddelen Actie collecte

Gideon helpt straatkinderen in Ghana aan een betere toekomst

gepubliceerd: vrijdag, 7 augustus 2015
Jaarlijkse Missie Verkeersmiddelen Actie collecte

In het weekend van 29 en 30 au­gus­tus is er weer de jaar­lijkse Missie Verkeers­mid­de­len Actie collecte, Dit jaar vragen wij uw aan­dacht voor een bij­zon­der straat­kin­de­ren­pro­ject in Ghana.

Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die zelf straat­kind was. Hij weet als geen ander hoe hij kin­de­ren en hun ouders kan motiveren hun lot in eigen hand te nemen.

Op een dag ontmoette Gideon op straat een Neder­landse pater. Hij stelde hem een aantal vragen waarna Gideon de pater zijn droom ver­telde; "Omdat ik zoveel kin­de­ren zag met dezelfde problemen als ik, wilde ik niet alleen mezelf helpen, maar hen ook!” Gideon ver­volgt: “Mijn droom is om jon­ge­ren te motiveren hun lot in eigen hand te nemen. We hebben al veel bereikt, maar zolang er straat­kin­de­ren zijn blijft ons werk nood­za­ke­lijk.”

Gideon vraagt aan MIVA een auto om water te ver­voeren naar de straat­kin­de­ren die geen toegang hebben tot schoon drink­wa­ter en om ma­te­ri­alen naar de ver­schil­lende projecten te brengen.

Neem voor meer in­for­ma­tie een kijkje op de web­si­te: www.miva.nl/collecte