Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Naar Assisi in 2018

bisdom Haarlem-Amsterdam op bedevaart naar Assisi

gepubliceerd: woensdag, 17 januari 2018

Volgend voor­jaar gaat het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op bede­vaart naar Assisi. De reis zal in het teken staan van de heilige Fran­cis­cus en Clara uit Assisi. Hun levens hebben een groot stempel gedrukt op de stad die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voor­beel­den op weg te gaan.

In onze geloofs­ge­meen­schap kan het bijdragen tot een grotere ver­bon­den­heid met elkaar, met ons bisdom en met de wereld­kerk. Maar na­tuur­lijk is het ook een gelegen­heid voor een per­soon­lijke ont­moe­ting met God.

Er komt een bus­reis en een vliegreis. De bus­reis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018. Tijdens de bede­vaart zal er een aantal ge­za­men­lijke vie­rin­gen zijn. Voor jon­ge­ren en tieners is er een apart pro­gram­ma. Ook voor jonge ge­zin­nen is er een spe­ci­fiek aanbod.

Ie­der­een is welkom, van jong tot oud, ker­ke­lijk of min­der ker­ke­lijk betrokken. In sep­tem­ber volgt nadere in­for­ma­tie over deze bede­vaart. U kunt ook deze web­si­tes in de gaten hou­den: