Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Allerzielen 2017 (zondag 29 oktober om 10.30 uur)

Niemand valt of hij heeft een naam bij U. Niemand valt of zij valt in Uw handen

gepubliceerd: zaterdag, 21 oktober 2017

Op 2 no­vem­ber viert de kerk jaar­lijks Aller­zie­len: een dag om stil te staan bij en te danken voor het leven van hen die gestorven zijn. Zij leven in uw hart en zij leven bij en in God, zo mogen wij geloven.

Op de zon­dag voor Aller­zie­len (zon­dag 29 ok­to­ber om 10.30 uur) willen wij als gelo­vi­gen in een speciale requiem­vie­ring de over­le­de­nen van het afgelopen jaar gedenken. Ons Latijns koor Vox Laudans zingt tij­dens deze vie­ring.

Wij zullen daarbij hun namen noemen en God vragen onze gelief­den de eeuwige vrede te schenken. Voor hen allen onts­te­ken wij een kaars voor het altaar.

Wij gedenken aller­eerst onze overle­den pa­ro­chi­anen van het voorbije jaar (sep­tem­ber 2016 tot en met au­gus­tus dit jaar):

 

 

 • Wim Wesseling
 • Dik Koersvelt
 • Greet van der Voort - Warmer­dam
 • Guus Bakker
 • Robèrt van der Ploeg
 • Carolus Schrauwers
 • Maria de Haan - van Lierop
 • Nico Bakker
 • Piet Zwart
 • Elisabeth Kuiper - Visser
 • Ben Schaefers
 • Mary Voge­laar - Pouw,
 • Riny Noordeloos - van der Ham
 • Joop Kool
 • Marianne Rutte
 • Maria Olie – van der Laan.

 

 

Met elkaar hopen wij de bemoe­diging en troost te vin­den die nodig zijn, zeker in het eerste jaar waarin het verlies zo sterk kan wor­den gevoeld.