Het is reeds december. Het jaar loopt alweer snel naar zijn einde. Soms lijkt het alsof we nog maar net 2017 ingestapt zijn en we vliegen er al uit. Wat gaat de tijd toch snel! Wat is er het voorbije jaar niet allemaal gebeurd? Waarschijnlijk hebben we te maken gehad met leuke en minder leuke momenten, gebeurtenissen die we in ons hart willen koesteren, maar ook die we liefst zo snel mogelijk willen vergeten."> Het is reeds december. Het jaar loopt alweer snel naar zijn einde. Soms lijkt het alsof we nog maar net 2017 ingestapt zijn en we vliegen er al uit. Wat gaat de tijd toch snel! Wat is er het voorbije jaar niet allemaal gebeurd? Waarschijnlijk hebben we te maken gehad met leuke en minder leuke momenten, gebeurtenissen die we in ons hart willen koesteren, maar ook die we liefst zo snel mogelijk willen vergeten." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Een straaltje licht in de duisternis

door pastor Dominiek Deraeve

gepubliceerd: zaterdag, 2 december 2017
Een straaltje licht in de duisternis
(foto: Nathan van Dongen)

Lieve mensen,

Het is reeds de­cem­ber. Het jaar loopt alweer snel naar zijn einde. Soms lijkt het alsof we nog maar net 2017 ingestapt zijn en we vliegen er al uit. Wat gaat de tijd toch snel! Wat is er het voorbije jaar niet allemaal gebeurd? Waar­schijn­lijk hebben we te maken gehad met leuke en min­der leuke momenten, gebeur­te­nissen die we in ons hart willen koes­te­ren, maar ook die we liefst zo snel moge­lijk willen vergeten.

In deze laatste maand van het jaar wil ik je uit­no­di­gen om je te focussen op de mooie ogen­blik­ken die je mee­ge­maakt hebt. Veel meer dan de andere tij­den geven ze je energie en maken zie je dank­baar. Het is goed dat we een jaar kunnen afsluiten in dank­baar­heid. Ik weet het, mis­schien klinkt het naïef. Toch wil ik een lans breken om ons leven meer te laten bepalen door dank­baar­heid, dan door wrok. Wanneer we naar het mooie in ons leven kijken, dan kunnen we daarin Gods wer­king ont­dek­ken. Daarin kan een diepe vreugde schuilen. God wil immers, ook door­heen pijn­lijke momenten, ons zijn liefde tonen. Mis­schien ont­dek­ken we wel in die kleine momenten hoe ze de pijn in ons leven verlichtten, hoe ze een straaltje van licht brachten in de duisternis.

Deze laatste gedachte brengt me naar Kerst­mis. We vieren dat het licht in de duisternis kwam. Het is let­ter­lijk de tijd dat de duisternis keert en het licht opnieuw aan het winnen is. De nachten wor­den korter, de dagen lan­ger. Maar ook figuur­lijk is het een tijd van licht die de duisternis van ons hart wil verlichten. God is mens gewor­den, is ons leven komen delen om ons uit­ein­delijk maar één bood­schap te brengen: “Ik, de God van leven­den, heb je lief. Veel meer dan wie ook ben jij kost­baar in mijn ogen” Of, zoals de profeet Jesaja schrijft: ‘Al zou een moe­der haar kind vergeten, Ik vergeet u nooit.’

In de momenten van ons leven die we koes­te­ren als dier­baar, wor­den we uit­ge­no­digd om die Liefde te ervaren. Meestal zijn het geen grootse dingen, maar heel een­vou­dige gebeur­te­nissen. Hij werd uit­ein­delijk niet geboren in pracht en praal, maar in een stal en Hij liet zich kennen aan een­vou­dige her­ders, mensen zoals u en ik. Mogen we uitkijken naar een kerst­ge­beu­ren waarin we Gods liefde in ons hart voelen bran­den. Zalig kerst­feest.

Pastor Dominiek Deraeve sdb