Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Allerzielen 2019 (zondag 3 november om 10.30 uur)

Requiem van Gabriel Fauré - vocaal Ensemble Fioretto olv Thijs Kramer

gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2019

Op 2 no­vem­ber viert de kerk jaar­lijks Aller­zie­len: een dag om stil te staan bij en te danken voor het leven van hen die gestorven zijn. Zij leven in uw hart en zij leven bij en in God, zo mogen wij geloven.

Voor (10:15 uur), tij­dens en na de vie­ring van Aller­zie­len wordt een deel van het Requiem van Gabriel Fauré uitge­voerd door vocaal Ensemble Fioretto olv Thijs Kramer met Wybe Kooijmans op het orgel, Ireen van Bijnen, sopraan en Paul Houba, bas.

Op de zon­dag na Aller­zie­len (zon­dag 3 no­vem­ber om 10.30 uur) willen wij als gelo­vi­gen in een speciale requiem­vie­ring onze over­le­de­nen gedenken. 

Wij gedenken aller­eerst onze overle­den pa­ro­chi­anen van het voorbije jaar (sep­tem­ber 2018 tot en met au­gus­tus dit jaar):

Wilhelmina Alida Bruinsma – Bakker, Ton Mulder, Bettie Warmer­dam – Over­wa­ter, Alida Gesina Helena Pijnaker – van Weer­den­burg, Johanna Cornelia Kranstauber – van Doorn, Alida Gertruida Schumacher – van Weer­den­burg, Maria Cornelia Barens – Ruhe, Helena Besseling – van Duin, Anna Maria Sol – Kessen, Joseph Petrus Joop Sol, Alberdina Bles­sing – Telman, Hendrika Maria Stricker – van Buuren, Toos van Lammeren – de Vetten, Wil Bleijswijk – Blijleven, Clemens Petrus Stricker, Cornelia Theresia Barens – van Schep­pingen, The Kok – Castelijn, Jules Tabak, Cornelia Johanna Castelijn – van Schep­pingen, Rina Bouwhuis - Kuijkhoven, Adrianus Johannes van Weer­den­burg.

Met elkaar hopen wij de bemoe­diging en troost te vin­den die nodig zijn, zeker in het eerste jaar waarin het verlies zo sterk kan wor­den gevoeld.

Van genoemde over­le­de­nen is er na de uit­vaart gedurende 1 jaar elke maand een mis­in­ten­tie, Als U deze daarna weer wilt verlengen dan graag het formulier dat achter in de kerk ligt invullen waarop U Uw wensen ken­baar kunt maken en wij deze zullen ver­werken, ook kunt U dat uite­raard voor andere over­le­de­nen invullen.

De kosten zijn € 8,= per keer en kan op een of meer­dere bepaalde datums, het ingevulde formulier graag in de brievenbus van de linker deur van de pastorie of aan de koster geven, ook via de mail kan het: info@pancratiussloten.nl