Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gebed en bijbelleesrooster voor bijzondere missiemaand oktober

gepubliceerd: dinsdag, 1 oktober 2019

Oktober 2019 is door paus Franciscus uit­ge­roe­pen tot ‘buitengewone missie­maand’. De paus wil onder de gelovigen een nieuw missio­nair elan stimuleren. Iedere christen­ge­lo­vige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelovige op over die missie na te denken.

De Katholieke Bijbelstichting heeft als reactie op deze pauselijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze brochure is een hand­rei­king waardoor elke gelovige kan mediteren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbelboek De Handelingen van de Apostelen (5 oktober en daarna).

Download de brochure op https://rkbijbel.nl/kbs/content/1322

Bestellen kan via de KBS: info@rkbijbel.nl

Luister op katho­liek­le­ven.nl de podcast met de samensteller van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. https://www.katho­liek­le­ven.nl/podcasts/actuele-podcasts/missie-wanneer-ga-jij-een-grens-over

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgenomen dat paus Franciscus aanreikt voor de ‘buitengewone missie­maand’.

 

Gebed voor de buitengewone missie­maand 2019

 

Hemelse Vader,

toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus

uit de dood verrees,

gaf Hij zijn volgelingen de opdracht

“ga en maak alle volken tot mijn leerlingen”.

U herinnert ons eraan

dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

 

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest

om moedig en ijverig te zijn

om te getuigen van het evangelie,

zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk,

die nog lang niet voltooid is,

nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden

die leven en licht brengen in de wereld.

 

Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken

uw reddende liefde te ervaren

door de genade van Jezus Christus,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.