Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Adventsretraite 2019 - Zie wat je hoort

gepubliceerd: zaterdag, 23 november 2019

Op de eerste Advents­zon­dag, 1 de­cem­ber 2019, start de jaar­lijkse digitale advents­re­traite. Iedere dag ont­vang je om 18 uur een nieuws­brief met gebeds­ma­te­riaal. Op zon­dag ont­vang je ook een korte dui­ding van het thema van de ko­men­de week. Tweemaal per week, op zon­dag en op woens­dag, krijg je ook tips over hoe bid­den en een citaat uit de ignatiaanse traditie of van de kerk­va­ders.

Elke retraite is een inner­lijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal lei­den is nog niet bekend. Het is heel goed moge­lijk dat je wordt verrast of aange­moe­digd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt ver­baasd of angs­tig wor­den: mis­schien laat God door­sche­me­ren dat je een nieuwe rich­ting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aan­kon­di­ging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te hou­den met een open geest en een groot hart, kom je tot inner­lijke rust. God is een God van vertroos­ting en wacht op het moment waarop Hij je gena­dig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Kijk voor meer in­for­ma­tie en om je aan te mel­den op de web­si­te www.ignatiaansbid­den.org