Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Paus Franciscus schrijft brief voor de Amazone: ‘Querida Amazonia’

n.a.v. de bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio

gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2020

Op woensdag 12 februari is de postsynodale exhortatie van paus Franciscus naar aanleiding van de bijzondere bis­schop­pen­synode over de Amazoneregio gepubliceerd. De exhortatie heet: Querida Amazonia (Geliefde Amazone). De thema’s van deze particuliere synode waren afgestemd op het Amazonegebied.

De directeur van het departement voor Com­mu­ni­ca­tie in het Vaticaan, Andrea Tornielli, noemt bij de pers­pre­sen­ta­tie de exhortatie een ‘liefdesbrief van paus Franciscus voor de Amazone’. De exhortatie is gepubliceerd in meerdere talen en wordt ook vertaald in het Neder­lands. De Neder­landse vertaling zal binnenkort worden uitgegeven in de serie Kerkelijke Documentatie. 


De paus vraagt in zijn brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een levendig en geïncarneerd geloof, met een hernieuwde zendingsdrang die vertrouwt op de genade. Hij benadrukt solidariteit in de wereldkerk: enerzijds wat betreft de gezamenlijke zorg voor de schepping als ‘ons gemeen­schap­pe­lijk huis’, omdat de gezondheid van het Amazonegebied de hele wereld aangaat.

Anderzijds wat betreft de gezamenlijke zorg om overal in de Kerk gelovigen toegang te kunnen bieden tot de sacramenten, ten behoeve van de voortgang van het geloof en de evan­ge­li­sa­tie. De paus sluit hiermee aan bij wat al lang bestaat in de Kerk: de wereldwijde zending van mis­sio­na­rissen, veelal uit religieuze con­gre­ga­ties. Hij vraagt vanuit de wereldwijde Kerk ook nu mis­sio­na­rissen te sturen die onder meer het vieren van de Eucha­ris­tie in de Amazone meer mogelijk maken. Al in de tijd van paus Pius XII werden ook diocesane priesters in de gelegenheid gesteld om te werken in bisdommen met weinig priesters. Belangrijk document (uit 1957) hierbij was de encycliek Fidei Donum.

 

Lees hier de exhortatie Querida Amazonia in het Engels.