Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Tot 31 maart geen weekendvieringen in onze parochie

in verband met coronavirus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdag­avon­den en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zondags­vieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor per­soon­lijk gebed.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

 

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerk­gangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

 

 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

 

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdag­avond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormsel­vieringen en pre­sen­ta­tie­vieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.