Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kiezen voor het licht van Christus

paus Franciscus

gepubliceerd: zaterdag, 6 januari 2018

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Wij vieren vandaag de Epifanie van de Heer, dat wil zeggen de manifestatie van Jezus die straalt als een licht voor alle volken. De ster die de wijzen naar Betlehem geleid heeft, is het symbool van dit licht dat in de wereld straalt en ieders leven wil verlichten. Zij hebben “zijn ster gezien” (Mt. 2, 2) zegt ons het Evangelie en zij hebben ervoor gekozen haar te volgen: zij hebben gekozen zich door Jezus’ ster te laten leiden. 

Ook in ons leven zijn verschillende sterren, lichten die schitteren en richting geven. Het is aan ons te kiezen welk licht we volgen. Er zijn knipperlichten die komen en gaan, zoals de kleine voldoeningen in het leven: maar ook als zij goed zijn, voldoen zij niet omdat zij kort van duur zijn en niet de vrede nalaten die wij zoeken. Vervolgens is er het verblindende licht van schijnwerpers, geld en succes die alles en onmiddellijk beloven, maar de dromen van de glorie doen overgaan in de dichtste duisternis. De wijzen nodigen echter uit een stabiel licht te volgen, een zacht licht dat niet verzwakt omdat het niet van deze wereld is: het komt van de hemel en straalt … waar? In het hart. Dit ware licht is het licht van de Heer, of beter, het is de Heer zelf. Hij is ons licht: een licht dat niet verblindt, maar begeleidt en een unieke vreugde geeft. Dit licht is er voor iedereen, het roept iedereen op: zo kunnen wij de uitnodiging horen die vandaag tot ons gericht wordt door de profeet Jesaja: “Sta op, laat het licht u beschijnen!”. Bij het begin van elke dag, kunnen wij deze uitnodiging tot de onze maken: sta op, laat het licht u beschijnen, wees vandaag onder de vele vallende sterren in de wereld, de lichtende ster van Jezus! Als wij haar volgen, zullen wij vreugde hebben, zoals dit het geval was voor de wijzen die “op het zien van de ster, vervuld werden van grote vreugde”; want waar God is, is vreugde. Wie Jezus ontmoet heeft, heeft het wonder van het licht ervaren dat door de duisternis dringt en kent dit licht dat verlicht en verheldert. 

Ik zou, met veel respect iedereen willen uitnodigen niet bang te zijn van dit licht en zich voor de Heer open te stellen. Ik zou vooral willen zeggen tot wie de kracht verloren heeft om te zoeken, wie vermoeid is, verpletterd door de duisternis van het leven: sta op, moed, het licht van Jezus kan de dichtste duisternis overwinnen!

En hoe dit Goddelijke licht vinden? Volgen wij het voorbeeld van de wijzen die het Evangelie steeds beschrijft wanneer zij in beweging zijn. Wie het licht wil vinden, treedt namelijk uit zichzelf en gaat op zoek: hij blijft niet besloten in zichzelf, in zichzelf opgesloten kijkend naar wat om zich heen gebeurt, maar stelt zijn leven op het spel; hij treedt uit zichzelf. Het Christenleven is één weg, en bestaat uit hopen en zoeken; een weg die, zoals die van de wijzen, ook verdergaat als de ster tijdelijk uit het zicht verdwijnt.

Op die weg liggen ook valstrikken die moeten vermeden worden: oppervlakkige en wereldse kletspraat die de stap verhinderen, de verlammende grillen van het egoïsme, de kuilen van het pessimisme dat de hoop ondermijnt. Deze hindernissen blokkeren de Schriftgeleerden over wie het Evangelie van vandaag spreekt. Zij wisten waar het licht was maar zetten zich niet in beweging wanneer Herodes hun vraagt: waar moet de Messias geboren worden? – in Betlehem!. Zij wisten waar, maar zetten zich niet in beweging. Hun kennis was vruchteloos: zij wisten veel maar het diende tot niets; het was nutteloos. Het volstaat niet te weten dat God geboren is, als men met Hem geen Kerstmis viert in zijn hart. God is geboren, ja, maar is Hij in uw hart geboren? Is Hij in mijn hart geboren? Is Hij in ons hart geboren? Dan zullen wij Hem, zoals de wijzen, vinden met Maria, met Jozef, in de stal.  

De wijzen hebben het gedaan: eens het Kind gevonden, “vallen zij neer op hun knieën en betuigen het hun hulde”. Zij hebben niet alleen gekeken, deden niet alleen een gelegenheidsgebed en zijn vertrokken, nee, zij hebben aanbeden: zij zijn in een persoonlijke liefdesgemeenschap met Jezus getreden. Daarna gaven ze Hem goud, wierook en mirre, dat wil zeggen hun kostbaarste bezit. Leren wij van de wijzen aan Jezus niet alleen de verloren ogenblikken te wijden en van tijd tot tijd een enkele gedachte, want dan zullen wij Zijn licht niet bezitten. Begeven wij ons zoals de wijzen op weg, bekleden wij ons met licht, door Jezus’ ster te volgen en aanbidden wij de Heer met heel ons wezen. 

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?
zaterdag, 4 augustus 2018Wat is het eigene van het christelijk gebed?
zondag, 24 juni 2018een kind of een slaaf?
zaterdag, 28 april 2018Waarover gaat het leven eigenlijk?
zondag, 22 april 2018dankbaarheid
zaterdag, 31 maart 2018Pasen: de macht van de dood gebroken
zaterdag, 17 maart 2018Gods wil onderscheiden, hoe doe je dat eigenlijk?
zaterdag, 6 januari 2018Kiezen voor het licht van Christus
dinsdag, 5 december 2017De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is??
zaterdag, 2 december 2017Hoopvol verwachten
zondag, 5 november 2017Spirituele alzheimer?
zaterdag, 21 oktober 2017Wees niet bang, maar blijf geloven
zaterdag, 23 september 2017Wees niet bang om te dromen. Droom!
zaterdag, 9 september 2017God wil dat we dromen
vrijdag, 25 augustus 2017Kijk, ik maak alles nieuw
zondag, 20 augustus 2017een Licht op zoek naar jou
vrijdag, 4 augustus 2017Doopsel, begin van de hoop
vrijdag, 9 juni 2017God als Vader die niet zonder ons kan
zaterdag, 3 juni 2017Ik geloof in de heilige Geest
vrijdag, 26 mei 2017De weg van de hoop
zaterdag, 13 mei 2017Maria, moeder van hoop
maandag, 8 mei 2017Heb je dat wel eens?
vrijdag, 5 mei 2017Een flakkerend lichtje
maandag, 1 mei 2017Maria
dinsdag, 25 april 2017Bewaar mij in Uw liefde
maandag, 17 april 2017Bidden is je handen openen voor God
woensdag, 1 maart 2017De ander is een gave
dinsdag, 28 februari 2017Hoe ziet de wereld van God eruit?
zondag, 19 februari 2017Getuige van de verrezen Jezus?
zaterdag, 11 februari 2017Wat is ware stilte?