“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen…” Wat kunnen wij ons voorstellen bij de verrijzenis? Een paasmeditatie."> “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen…” Wat kunnen wij ons voorstellen bij de verrijzenis? Een paasmeditatie." /> Pancratiusparochie Sloten - Blog

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Pasen: de macht van de dood gebroken

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen…” Wat kunnen wij ons voorstellen bij de verrijzenis? Een paasmeditatie.

Wat vieren we eigenlijk met Pasen? Antwoord: de Verrijzenis van Jezus. Prachtig! Maar wat ís dat dan?

Het is een woord als een oceaan. Je kunt het niet overzien, maar je kunt er wel in verdrinken. Het is een woord als een berg. Je kunt er niet overheen kijken. Je kunt niet zien wat er achter ligt. Verrijzenis is veel meer dan een mens ooit bedenken of bevatten kan.

Paulus geeft ons wel een definitie van verrijzenis, namelijk een leven waarin de dood geen macht meer heeft, geen rol meer speelt (Rom. 6:9). Maar dat kan niemand begrijpen, want al onze ervaringen komen uit een leven, waarin de dood niet slechts een rol speelt, maar zelfs het laatste woord heeft.

Wat wij leven noemen is eigenlijk een mengeling van leven en dood. En ofschoon de dood daarin de sterkste component is, wordt hij toch doodgezwegen. Verrijzenis daarentegen is puur leven. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen”, noemt dezelfde Paulus het (1 Kor. 2:9).

Lazarus, het dochtertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn, zij zijn niet verrezen. Zij zijn teruggekeerd naar het leven met de dood er in, en zijn opnieuw gestorven. Verrijzenis is iets heel anders. Jezus leeft een leven waarin de dood niet meer vóórkomt. Dat is voor ons onvoorstelbaar. En tegelijk geloven wij dat Jezus zó leeft. En dat ons een dergelijk leven te wachten staat.

Als wij sterven, doorbreken wij de sluier, die ons tot dan toe God verborgen hield. Ja, dan zullen wij Hem zien zoals Hij is, in al zijn heerlijkheid en heel zijn liefde. Dat zal een onvoorstelbare gelukservaring zijn, de vervulling van onze diepste verlangens.

Maar die schone medaille heeft helaas wel een achterkant. Want tegelijk met die overgrote vreugde ervaren we dan ook een schrijnend verdriet, namelijk: wat heb ik die liefde van God onderschat en wat ben ik daar krenterig en armzielig mee omgegaan… God wijst mij niet op mijn fouten en tekorten en Hij klaagt mij niet aan, maar ik zie ze zelf overduidelijk in het stralende licht van zijn liefde. Dat doet enorm pijn. Maar dat duurt slechts kort, en dan word ik weer helemaal gegrepen door de gelukzaligheid van de godservaring, en die blijft.

Zo treden wij binnen in dat leven dat louter leven is zonder de dood. Dan ervaren wij de trouw van onze God, ook over de dood heen. Dat zal ons met vreugde vervullen, met een vreugde die blijvend is.

De voorvreugde daarover wens ik u van harte toe.

Piet van Breemen

(www.igniswebmagazine.nl)

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?
zaterdag, 4 augustus 2018Wat is het eigene van het christelijk gebed?
zondag, 24 juni 2018een kind of een slaaf?
zaterdag, 28 april 2018Waarover gaat het leven eigenlijk?
zondag, 22 april 2018dankbaarheid
zaterdag, 31 maart 2018Pasen: de macht van de dood gebroken
zaterdag, 17 maart 2018Gods wil onderscheiden, hoe doe je dat eigenlijk?
zaterdag, 6 januari 2018Kiezen voor het licht van Christus
dinsdag, 5 december 2017De moed om te aanvaarden dat men aanvaard is??
zaterdag, 2 december 2017Hoopvol verwachten
zondag, 5 november 2017Spirituele alzheimer?
zaterdag, 21 oktober 2017Wees niet bang, maar blijf geloven
zaterdag, 23 september 2017Wees niet bang om te dromen. Droom!
zaterdag, 9 september 2017God wil dat we dromen
vrijdag, 25 augustus 2017Kijk, ik maak alles nieuw
zondag, 20 augustus 2017een Licht op zoek naar jou
vrijdag, 4 augustus 2017Doopsel, begin van de hoop
vrijdag, 9 juni 2017God als Vader die niet zonder ons kan
zaterdag, 3 juni 2017Ik geloof in de heilige Geest
vrijdag, 26 mei 2017De weg van de hoop
zaterdag, 13 mei 2017Maria, moeder van hoop
maandag, 8 mei 2017Heb je dat wel eens?
vrijdag, 5 mei 2017Een flakkerend lichtje
maandag, 1 mei 2017Maria
dinsdag, 25 april 2017Bewaar mij in Uw liefde
maandag, 17 april 2017Bidden is je handen openen voor God
woensdag, 1 maart 2017De ander is een gave
dinsdag, 28 februari 2017Hoe ziet de wereld van God eruit?
zondag, 19 februari 2017Getuige van de verrezen Jezus?
zaterdag, 11 februari 2017Wat is ware stilte?