Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?

gepubliceerd: zondag, 12 april 2020

"Verrijzenis" dat is niet een terugkeer uit de dood, maar een door­braak door de dood naar een leven waarin de dood geen rol meer speelt: "Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft, de dood heeft geen macht meer over Hem", zegt Sint Paulus. Dit vormt het fundamentele verschil tussen Lazarus en Chris­tus. Lazarus keert tot het leven terug, en moest opnieuw sterven. Christus keerde niet tot het leven terug, maar Hij brak door de dood heen naar een nieuw leven. Hij heeft de dood niet meer voor Zich. En dat vormt de definitie van de verrijzenis: "een leven waar de dood geen macht meer over heeft."

Als we dit zeggen spreken we exact de waarheid uit; maar terwijl we dat doen weten we niet wat we zeggen! We brengen een mysterie onder woorden. Ofschoon we het in woorden uitdrukken, blijft het toch een mysterie. Leven zonder dood gaat onze kennis te boven.

De verrijzenis is de beste manier om te weten wie God is, omdat ze dimensie geeft aan de liefde die God is. Wij geloven in de liefde die God ons toe­draagt, en in de verrijzenis kun­nen we zien dat de liefde van God voor ons geen grenzen heeft. Het is niet zo dat God ons bemint gedurende een mensen­leef­tijd. Hij bemint ons eeuwig en wil dat wij eeuwig leven.

De verrijzenis openbaart ons dat onze dood eveneens overwonnen wordt door Gods liefde. Nu kunnen we werkelijk God vertrouwen en op Hem bouwen. Alle vrees zal nu uit ons leven verdwijnen. De verrijzenis onthult ons de diepte en de kwaliteit van de betrouwbaarheid van Gods liefde. "Breng dank aan God, want Hij is goed, zijn liefde duurt in eeuwigheid". (Ps. 118). Dit is het waar we elkaar van moe­ten overtuigen. Maar dat kunnen we alleen als we zelf in de verrij­zenis geloven. Anders geloven we ook niet dat zijn liefde duurt in eeuwigheid.

 

Piet Van Breemen sj

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 22 mei 2020Gebed ter ere van Maria
donderdag, 21 mei 2020Hemelvaart
zondag, 17 mei 2020Leven in de tijd van de Geest
zondag, 12 april 2020Verrijzenis: wat wil dat eigenlijk zeggen?
zaterdag, 11 april 2020Stille zaterdag
vrijdag, 10 april 2020Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
donderdag, 9 april 2020Witte donderdag: eenvoudig liefhebben in het gewone leven
dinsdag, 31 maart 2020Wees niet bang
vrijdag, 13 maart 2020Is Jezus werkelijk de messias?
zondag, 1 maart 2020Loslaten is een levenskunst van de eerste orde
woensdag, 26 februari 2020Boodschap Paus Franciscus voor de vastentijd 2020
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 2 - Zalig de armen van geest
zaterdag, 15 februari 2020Zaligsprekingen - deel 1
vrijdag, 27 december 2019Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid van vrede
zondag, 1 december 2019Christus wordt weer in ons hart geboren
vrijdag, 1 november 2019Waar je God kunt vinden?
maandag, 30 september 2019God helpt
zaterdag, 3 augustus 2019Woeker met je talenten
zaterdag, 1 juni 2019Een recht levenspad?
zaterdag, 11 mei 2019Meditatie pater Frans van der Lugt
zaterdag, 27 april 2019Waarachtige bevrijding
zaterdag, 20 april 2019Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven
zaterdag, 16 maart 2019Back to basics
zondag, 24 februari 2019Hoe reageer je als katholiek op de seksuele schandalen?
zondag, 20 januari 2019Wanneer word je echt christen?
zondag, 6 januari 2019Durf jij net als de Wijzen uit het Oosten echt te zoeken?
zaterdag, 15 december 2018God is mens geworden
zondag, 28 oktober 2018Blijven bidden in moeilijke omstandigheden?
zondag, 23 september 2018Drie tips om katholiek te blijven
zaterdag, 1 september 2018Levenskunst? Waar vind je die?