Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

door paus Franciscus
O Maria, u schijnt altijd op onze weg als een teken van redding en hoop.

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Uitnodiging viering zondag 9 oktober om 11.30 uur
gepubliceerd: donderdag, 1 september 2022
Uit­no­di­ging vie­ring zon­dag 9 ok­to­ber om 11.30 uur. Aan­slui­tend ont­hul­ling kin­derge­denksteen op de begraaf­plaats. Onder de dode Treures naast het kerkhof met een speciale oproep ; klik hier voor meer info
Caritas / Hulp / Ondersteuning
gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022
De hulp­ver­le­ning in onze pa­ro­chie “de Vier Evan­ge­listen” heeft een naam; IPCI Am­ster­dam Nieuw West. Deze Caritas is een fusie van de ver­schil­lende pa­ro­chies in Nieuw West, waar­on­der ook dus de Pancratius. Er is ook een nieuw bestuur benoemd.
Geloven in Nieuw West
gepubliceerd: maandag, 22 maart 2021
Er staat weer een nieuwe video­bood­schap op het YouTube kanaal ”Geloven in Nieuw West”. Spreker is deze keer Willem Griffioen van de Aker­ge­meen­te.YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar 
Tekst van de overweging door paus Franciscus
voor Urbi et orbi op vrijdag 27 maart
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
‘Tegen het vallen van de avond’ (Markus 4:35). Zo begint de passage uit het Evan­ge­lie dat we zojuist hebben gehoord. Het lijkt nu al wekenlang of de avond is gevallen.
Speciale gebedsnoveen door Mgr. Jan Hendriks
in verband met coronavirus
gepubliceerd: maandag, 16 maart 2020
Er is een video gemaakt waarin Mgr. Hendriks voor­gaat in een speciale gebeds­noveen, om Maria, Moeder van God, aan te roepen ter bescher­ming tegen het Corona-virus.
Warm je aan het vuur van mijn hart
door pastor Andy Jebarus sdb
gepubliceerd: zaterdag, 29 februari 2020
Met de vie­ring van Aswoens­dag opent de Kerk de veer­tig­da­gen­tijd, de tocht naar Pasen. Het is een tijd van be­zin­ning! Ieder jaar is er opnieuw een tijd van be­zin­ning op wie wij zijn als mens, met onze moge­lijk­he­den, met ons verlangen naar echt­heid en zuiver­heid en met het besef van beperkt-zijn en onaf­han­ke­lijk­heid.
Werken aan je toekomst
Bisschoppelijke vastenaktie 2020
gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020
Met Aswoens­dag, 26 februari begint de veer­tig­da­gen tijd weer tot en met Pasen, 12 april, tijd van be­zin­ning en is er ook weer de jaar­lijkse bis­schop­pe­lijke vas­ten­ac­tie, dit jaar met thema:“Werken aan je toe­komst”.


donderdag, 13 februari 2020Paus Franciscus schrijft brief voor de Amazone: ‘Querida Amazonia’
zondag, 22 december 2019Decreet over de fusie vd RK kerken van Nieuw West
maandag, 16 december 2019Peiling Kerkbalans
zondag, 15 december 2019Kerstnummer van Samenkerk verschenen
zondag, 15 december 2019Kerstvieringen in de Pancratius - van harte welkom!
zondag, 15 december 2019Tijdens kerstvieringen extra collecte Mgr. Andre Sol
zondag, 15 december 2019Wilt u de Pancratius-nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
zaterdag, 23 november 2019Jaarlijks kerstconcert Vox Laudans & Marcuskoor
zaterdag, 23 november 2019Adventsretraite 2019 - Zie wat je hoort
zondag, 3 november 2019nieuwste nummer van SamenKerk verschenen
dinsdag, 22 oktober 2019Een kennismaking met pastoor Andy Jebarus
dinsdag, 1 oktober 2019Gebed en bijbelleesrooster voor bijzondere missiemaand oktober

meer berichten vindt u in het archief