Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Begraafplaats St. Pancratius


De begraaf­plaats St. Pancratius ligt in het centrum van het dorp Sloten (NH) achter de St. Pancratius­kerk aan de Sloterweg. Dit parochiële kerkhof is in 1901 aan­ge­legd en bood tot 2008 uit­slui­tend begraaf­plaatsen aan pa­ro­chi­anen van de St. Pancratius­paro­chie. Na de uitbrei­ding in 2008 is er ook plaats voor niet-pa­ro­chi­anen en over­le­de­nen uit de regio eventueel ook van een andere religie.

Het kerkhof, dat ver­scho­len ligt achter de kerk, heeft een geheel eigen stijl, ge­ken­merkt door lan­de­lijk­heid en een fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehou­den. De kleinschalig­heid, de serene sfeer en de grote verschei­den­heid aan groen maken het kerkhof tot een bij­zon­dere stilte­plek, be­lang­rijk voor de rouwver­wer­king.

Ga naar onze speciale web­si­te voor ver­dere in­for­ma­tie, tarieven en do­cu­menten:

www.pancratiusbe­graaf­plaats.nl

 

De fraaie begraafplaats ligt verscholen achter de Pancratiuskerk.