Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bestuur

Bestuur

De verant­woor­de­lijk­heid voor het beleid in onze pa­ro­chie ligt bij het Pa­ro­chie­bestuur. Dit orgaan draagt verant­woor­de­lijk­heid voor het pas­to­raat in de breedste zin van het woord en voor de fi­nan­ciële en tech­nische kanten van de pa­ro­chie. De leden van het Pa­ro­chie­bestuur zijn aan­ge­steld door de bis­schop.

Het Pa­ro­chie­bestuur komt regel­ma­tig bijeen.

De leden van het Pa­ro­chie­bestuur zijn:

 

  • E.H. A. Jebarus, voor­zit­ter
  • Dhr. W. Duivelshof
  • Dhr. H. Jansen, se­cre­ta­ris
  • Dhr. P. Lokkerbol
  • Dhr. R. Osenga
  • Dhr. H. van der Straeten, vice-voor­zit­ter
  • Dhr. G. Willemse, pen­ning­mees­ter
  • Dhr. P. Wind