Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Catechese

Catechese

Gelegenheden om het geloof over te dragen en God ter sprake te brengen zijn er rondom de sacramenten. Zo is er een gezamenlijke doop­voor­bereiding voor de ouders die hun kindje willen laten dopen. Voor­af­gaande aan de Eerste H. Communie en het Vormsel zijn er catechese­bijeen­komsten die door een werk­groep in de parochie worden geor­ga­ni­seerd.

Voor­af­gaand aan het huwelijk wordt er door de priester met het trouwpaar gesproken over het geloof. Geloofs­overdracht en verkondiging is ook verweven in de viering van de gewone liturgie van de zondag. Voor speciale bijeen­komsten let op de aan­kon­di­gingen op de website, in het parochieblad of in de regionale bladen.

Catechese op school

Op de basi­school in onze parochie wordt godsdienst­onderwijs en levens­beschouwing gegeven door de leer­krachten zelf. Ze worden hierin onder­steund door een identiteits­begeleider godsdienst / levens­beschouwing van Arkade-Cilon. Informeer bij uw school hoe het geloof en de Kerk ter sprake komt.

Catechese thuis

Natuurlijk kunt u thuis ook veel bijdragen aan de geloofsopvoeding van uw kinderen. Bij­voor­beeld op de website van Samuel Advies staan veel aanwijzingen, tips, werkjes en puzzels bij het zondagsevangelie.