Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het sacrament van de Eucharistie - de 1e Heilige Communie

Het sacrament van de Eucharistie - de 1e Heilige Communie

Het vervolg op het doopsel is het volledig meevieren van de eucha­ris­tie en het ontvangen van de H. Communie. In dit sacrament komt Jezus tot ons in het Heilig Brood. Zo wil Hij ons laten delen in zijn dood en verrijzenis en wil Hij ons geloof voeden. Wij van onze kant voelen ons als kerk­ge­meen­schap met God en met elkaar verbonden. We drukken uit dat wij in navolging van Jezus een leven willen leiden van breken en delen, van liefde en zorg om elkaar en onze wereld.

De Eerste Communie is de eerste volledige deelname aan de Eucha­ris­tie voor katholiek gedoopte kinderen. Gewoonlijk ontvangen kinderen hun Eerste H. Communie als ze zeven of acht jaar oud zijn (lagere school - groep 4).

De eerste communie geeft de kinderen de moge­lijk­heid om deel te nemen aan de Eucha­ris­tie. Een stap, die niet vanzelfsprekend is, voor kinderen, maar ook voor ouders niet.

In de HH. Engelbewaarders­parochie is er komend jaar weer een aanbod om mee te doen met de voor­be­rei­dingen op de Eerste Communie.

Kinderen die in groep 4 van de basis­school zitten en gedoopt zijn kunnen hieraan meedoen.

Voor­af­gaand aan de voor­be­rei­dingen met de kinderen, zal er een ouder­avond zijn. Op die avond maken we kennis met elkaar en bespreken we de betekenis van de Eerste Communie. Ook krijgt u informatie over het communie­pro­ject en ontvangt u de data van de kinder- en ouder­bij­een­komsten.

Contact­persoon: Luus van der Horst (secretariaat: 6592591) hhengel@dds.nl