Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Doneren

Doneren

De parochie en de kerk hebben een bijzondere plaats in het leven van vele mensen. Bijzondere vieringen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwisbare indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pastoraat plaats en zijn de pastores actief.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks neemt de parochie deel aan de actie Kerkbalans. Dat is een landelijke actie die steeds in januari wordt gehouden en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Nederland. U ziet jaarlijks het folder­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen parochie, maar het promotie­ma­te­riaal is algemeen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Natuurlijk kunt u ook incidenteel doneren. Misschien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hiervoor geen vastgestelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwelijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

ANBI

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Giften/schenkingen/kerk- of gezinsbijdragen zijn aftrekbaar voor de inkomsten­belasting indien de ontvangende instelling een zogenaamde ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle Neder­landse R.K. parochies hebben een dergelijke ANBI-status omdat zij vallen onder de groepsbeschikking van de Neder­landse Kerkprovincie, zoals die door de belastingdienst is afgegeven.

De ANBI publicatie van onze parochie kunt u vinden op: ​​https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA611

 

Rekeningnummers

Rabobank NL13RABO0359603459 t.n.v. St. Pancratius Parochie te Amsterdam
ING
NL16INGB0000155320
t.n.v. St. Pancratius Parochie te Amsterdam