Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het Sacrament van de Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving

Ernstig zieken of stervenden hebben recht op onze zorg, aandacht en gebed. Het sacrament van de ziekenzalving is op dit zorgend omgaan met zieken geënt. En als mensen zich in zo’n situatie al aangespoord voelen om elkaar te onder­steunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwezig. Hij wil op dit moment zijn onvoor­waardelijk ‘ja’ tegenover deze mens herhalen in het sacramentele teken van de Ziekenzalving.

Dit sacrament kan veel troost, heil en verlichting bieden, zowel bij de zieke als bij de andere aanwezigen. Het geeft uitdrukking aan ons geloof dat, zelfs waar onze handen de zieke moeten loslaten, er de handen van God zijn aan wie wij de zieke mogen toevertrouwen.

Wacht met het aanvragen van de ziekenzalving niet te lang; bespreek het op tijd met de zieke en de naaste familie. Het is zinvol als hij of zij de zalving bewust kan meemaken. Voor de ziekenzalving is altijd een priester nodig; een pastoraal werker of diaken kan de ziekenzegen geven en voorgaan in gebed.

Voor meer informatie en een afspraak kunt u ons een mail sturen: info@pancratiussloten.nl