Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

De Zonnebloem

De Zonnebloem

Zonnebloem Afdeling Sloten

Wij zetten ons in voor onze gasten, met licha­me­lijke beper­kingen. We or­ga­ni­se­ren bezoek aan huis, ac­ti­vi­teiten buitenshuis, vakanties en evene­menten om zo het leven van andere mensen te verrijken.

web­si­te www.regio-groot-amster­dam.zonnebloem.nl

Voor­zit­ter

Mevr. C. (Corrie) van Weer­den­burg
Sloterweg 1012
1066 CS Am­ster­dam

tel. 06-18 25 99 72
e-mail corrie@cara­van­cen­trumsloten.nl

Se­cre­ta­ris + af­ge­vaar­digde regio

Mevr. Th. Schaefers
Zuiderakerweg 57
1069 ME Am­ster­dam

tel. 020 – 6 190 825

Penning­mees­ter

Mevr. Th. Billen­kamp
David Wijnkoop­straat 18
1069 RH Am­ster­dam

tel. 020 - 6 196 093

Bankreke­ning: 3596.76.685

Bezoek­werk

mw. H.Lulf
Einsteinlaan 83
1171 VP Bad­hoe­ve­dorp

tel. 020 – 6 592 060

Afgevaar­digde regio

Mevr. Th. Kok
Zuiderakerweg 114
1069 MK Am­ster­dam

tel. 020 - 6 101 124